Usein kysyttyä

Mistä löydän Helmi-reissuvihkoon?

Sähköisessä Helmi-reissuvihossa voi seurata esim. oppilaan poissaoloja, läksyunohduksia ja kokeita. Myös tiedotteet ym. juoksevat asiat tulevat useimmiten myös Helmen kautta. Helmeen saa kukin vanhemmista omat tunnukset, katsottehan Helmessä, että olet omista tiedoistasi valinnut sekä sähköpostin että tekstiviestien vastaanoton! Helmi-reissuvihkoon pääset tästä.

Miten ilmoitan lapsen poissaolosta?

Vastuu siitä, että lapsi täyttää oppivelvollisuutensa on perusopetuslain mukaan huoltajalla. Oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan poissaolon syyn luokanopettajalle ensimmäisenä poissaolopäivänä, mielellään heti aamusta. Luokanopettaja tiedottaa, miten poissaolot ko. luokassa ilmoitetaan (Helmen kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä, opettajainhuoneen puhelinnumeroon). Jos ilmoitusta ei ole tehty, on luokanopettajan yritettävä selvittää poissaolon syy.

Oppilaille myönnettävät lisälomat

Loma-anomukset tehdään riittävän ajoissa lomakkeelle, jonka saa joko omalta opettajalta tai tulostamalla sen tästä. Lomake löytyy myös Tampereen kaupungin sivuilta. Lyhyet, 1-5 päivän mittaiset lomat anotaan luokanopettajalta. Yli viiden päivän mittaisen loman myöntää rehtori hyväksyttävästä syystä. Kotitehtävistä ja läksyasioista pitää sopia ennen myönnettyjen lomien alkamista. Huoltaja vastaa lapsen oppimisesta ja tehtävien suorittamisesta "omilla lomilla".

Lapseni luokasta on löytynyt täitä. Miten toimin?

Täit ovat tavallinen vitsaus nykykoulussa. Niiden leviäminen estetään parhaiten sillä, että kotona tutkitaan lapsen pää säännöllisesti. Täivaroituksen tultua koulusta tai luokasta on lapsen pää hyvä tarkistaa heti samana iltana, ja toistaa tarkistus parin päivän välein. Mikäli lapselta löytyyy täitä tai niiden munia eli saivareita, ilmoittakaa siitä omalle opettajalle. Ohjeet täiden löytämiseen, tunnistamiseen ja hävittämiseen löytyvät esimerkiksi tästä.

Saako lapsella olla koulussa kännykkä?

Oppilailla voi olla kännykkä repussa koulupäivän aikana, mutta se on pidettävä suljettuna tai äänettömällä. Välitunnit kuuluvat koulupäivään, eikä koulupäivän aikana käytetä omalla puhelimella nettiä, ei kunnella musiikkia, ei pelata eikä soitella/tekstailla kenellekään. Koska näitä laitteita ei tarvita koulupäivän aikana, ei koulu myöskään vastaa niistä tai niiden katoamisesta. Jos huoltajan on saatava yhteys lapseen koulupäivän aikana, voi soittaa opettajan tai opettajanhuoneen numeroon. 

Voiko kouluun ottaa MP3-soittimen?

MP3-soittimia ei käytetä koulupäivän aikana. 

Saako välitunnilla käydä kaupassa?

Koulupäivän aikana ei saa käydä kaupassa.

Voiko koulussa olla mukana rahaa?

Rahaa ei tarvita koulussa tavallisena koulupäivänä. Retkirahoista ym. tiedottaa erikseen opettaja.

Voiko kouluun tulla skeittilaudalla tai rullaluistimilla?

Koulussa ei ole turvallisia säilytystiloja skeittilaudoille, potkulaudoille ja rullaluistimille. Emme siis suosittele niiden kättöä koulumatkakulkukeuvoina. 

Onko pakko pyörällä kouluun tullessa olla kypärä päässä?

Kypärän käyttö pelastaa vuosittain useiden pyöräilijöiden hengen. Toivomme huoltajien vaativan lapsiltaan kypärän käyttöä koulumatkoiilla. Kypärää saa säilyttää koulun sisätiloissa naulakoilla. 

Purukumit, makeiset, eväät?

Kun koulua on klo 15 asti, pyrimme järjestämään oppilaille mahdollisuuden omien terveellisten eväiden nauttimiseen ennen viimeistä tuntia. 

Karkit ja purkat eivät kuulu kouluun kuin erityistapauksissa (esim. synttärikarkit) opettajan kanssa sopien.

APIP-toiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvallisen ja lapsen kasvua tukevan vapaa-ajan toiminnan tarjoaminen 1.-2.luokkalaisille. Atalan koulussa toimii sekä aamukerho että iltapäiväkerho. Kerhojen puhelinnumerot löytyvät iltapäivätoiminta-välilehdeltä.

HIP-kerhot

Tampereen kaupungin perusopetuksen Harrastava Iltapäivä-hanke järjestää kerho- ja harrastustoimintaa koululaisille iltapäivisin. Kerhot ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja ne kokoontuvat koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Oppilaat saavat HIP-kerhoista erillisen esitteen. Koulun HIP-yhteysopettajana toimii Teppo Mattila. 

Tapaturmat koulussa ja koulumatkoilla

Perusopetuslain mukaan koulussa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Korvaus maksetaan ainoastaan tapaturmasta johtuneista välittömistä hoitokuluista. Tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä haitasta tai vammasta ei korvausta makseta. Jos tapaturmassa on osallisena auto tai muu moottoriajoneuvo, hoitokulut korvataan ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Mikäli huoltaja haluaa vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin, on se tehtävä omalla kustannuksella.

Mikäli oppilaalle sattuu koulussa tai koulumatkalla lääkärin hoitoa vaativa tapaturma, terveydenhoitaja tekee tapaturmasta lähetteen/maksusitoumuksen, joka otetaan mukaan omaan terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa TAYS:n ensiapu Acutaan mentäessä. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, lähetteen tekee luokanopettaja tai rehtori. Kaupungin maksusitoumus ei koske yksityisen puolen terveydenhoitoa, ellei sinne ole saatu lähetettä julkiselta puolelta.

Esinevahingot ja löytötavarat

Tampereen kaupunki ei pääsääntöisesti vastaa koulussa oppilaille sattuneista esinevahingoista. Esim. koulun naulakoista kadonnutta omaisuutta ei korvata. Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle esinevahingon, korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen huoltajallaan.

Oppilaiden silmälasien rikkoontuminen korvataan ainoastaan silloin, jos vahinko tapahtuu liikuntatunnilla ja lasien ollessa oppilaan päässä. Mikäli lasit rikkoontuvat esim. välitunnilla, kaupunki ei korvaa vahinkoa.

Oppilaan koulun omaisuudelle aiheuttamat vahingot korvataan kaupungin toimesta. Ainoastaan, jos voidaan osoittaa, että oppilas on toiminut tahallaan sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti ja on näin aiheuttanut vahingon, voidaan oppilas tai hänen huoltajansa asettaa korvausvelvolliseksi.

Oppilaat ja huoltajat voivat kysellä kadottamiaan avaimia, puhelimia, koruja, kirjastokortteja tms. ”arvotavaroita” opettajainhuoneesta. Koululta löytyneitä vaatteita säilytetään löytötavarakaapissa pääaulassa, josta joko oppilaan vanhemmat tai oppilas itse voi omaisuuttaan etsiä.

Asiointi luokissa koulupäivän päätyttyä

Jos oppilas tai huoltaja haluaa noutaa luokasta esim. kouluun unohtuneen läksykirjan, on varminta tulla koululle arkisin klo 17-20.30 välisenä aikana, jolloin iltavalvoja on paikalla. Iltavalvonta alkaa elokuun viimeisellä viikolla ja päättyy 11.5. Syyslukukaudella iltavalvonta päättyy 9.1. Asiointi ilmoitetaan vahtimestarin valvontakopista löytyvälle valvojalle ja luokkaan mennessä otetaan jalkineet pois.

Pääsääntöisesti koulun ovet ovat lukittuna klo 15.15-17.00 välisenä aikana. Viikonloppuisin talossa olevilla käyttäjillä ei ole lupaa päästää harrastusryhmän ulkopuolisia henkilöitä koulutaloon ja ovet pidetään lukittuina.